ГэрТентийн араг төмөр хийцийн ажил бүрэн дууслаа

Огноо: 2020/07/08

ОВОО Кэмпинг ХХК