ГэрТент эд ангиуд массаар үйлдвэрлэхэд бэлэн боллоо

ОУ-ын зах зээлд гарах ОВОО Кэмпинг ХХК-ийн ГэрТент (base camp) бүтээгдэхүүний гол холбоос эд ангиуд массаар үйлдвэрлэхэд бэлэн боллоо. 

COVID 19-аас болж үйлдвэрлэлийн товлосон хугацаа хоцрогдолтой явагдаж байгаа ч бид алсын зайнаас бүх чадлаараа ажиллаж байна. Монголоос худалдан авалт хийсэн хүмүүс маань ойлгоорой.

2020 оны 6 сарын 11 өдөр

ОВОО Кэмпинг ХХК