Араг төмөрнөөс өргөж үзүүлэв

Энэ удаагийн бичлэгээс ГэрТент-ийн араг төмөр нь бие биенээ дэмжсэн, хамгаалсан, нэг цул систем болохыг дүрс бичлэгээс харж болно.
Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд зориулан бүтээсэн учраас дэлхийн аль улсад ашиглахад боломжтой.
ГэрТент барьж байгаа бичлэгийг дараагийн дугаарт оруулъя.

Урьдчилсан захиалга 3 сарын 31 хүртэл явагдана.
Утас: 77118844
www.ovoocamping.mn
------------------- :) ------------------
Жич: Барааны тэмдэг болон бүтээгдэхүүний загварын патентаар хамгаалагдсан болно.